Naše služby

Služby soudních znalců v oborech

 • Ekonomika – ceny a odhady;
 • Stavebnictví – stavby obytné a průmyslové;

Znalecké posudky v oboru oceňování nemovitostí pro

 • Daňové účely – daň z nabytí nemovitých věcí, daň z příjmu;
 • Majetková vypořádání – vypořádání SJM, vypořádání spoluvlastnictví;
 • Dědická řízení;
 • Insolvenční řízení;
 • Exekuce;
 • Dražby;
 • Soudy a soudní řízení;

Znalecké posudky na určení

Služby odhadců pro předmět podnikání oceňování majetku

 • Oceňování věcí nemovitých;
 • Oceňování věcí movitých;

 Adresa kanceláře

Kancelář: Otakarova 1253, Uherské Hradiště
Telefon: 603 238 361, 572 540 304
E-mail: marek@odhadymajetku.cz
markova@znalkyne.cz

 

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.