Naše služby

Služby soudních znalců v těchto oborech

 • Ekonomika – ceny a odhady;
 • Stavebnictví – stavby obytné a průmyslové;

Znalecké posudky v oboru oceňování nemovitostí pro

 • Daňové účely – daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu, daň z příjmu;
 • Majetková vypořádání – vypořádání SJM, vypořádání spoluvlastnictví;
 • Dědická řízení;
 • Insolvenční řízení;
 • Exekuce;
 • Dražby;
 • Soudy a soudní řízení;

Znalecké posudky na určení

Vyjádření o ceně obvyklé pro

 • Dědické řízení a notáře;

Služby odhadců pro předmět podnikání oceňování majetku

 • Oceňování věcí nemovitých;
 • Oceňování věcí movitých;

Oceňování nemovitých věcí pro účely

 • Tržní ocenění pro banky;
 • Tržní ocenění v dědickém řízení;
 • Tržní ocenění pro majetkové vypořádání.

 Adresa kanceláře

Kancelář: Otakarova 1253, Uherské Hradiště
Telefon: 603 238 361, 572 540 304
E-mail: marek@odhadymajetku.cz
markova@znalkyne.cz

 

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.