Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 199/2014 Sb. účinnou od 1.10.2014.

Tato poměrně rychlá novela (již po 10 měsících), byla pravděpodobně vyvolána nutností provedení opravy v ustanoveních týkajících se oceňování některých druhů pozemků, a to zejména komunikací, manipulačních ploch a pod.