Cena zjištěná dle cenového předpisu

Cena zjištěná dle cenového předpisu (tzv. „cena vyhlášková“).

Ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku.

Pro rok 2018 Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., a vyhlášky č. 457/2017 Sb.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.