Cena zjištěná dle cenového předpisu

Cena zjištěná dle cenového předpisu (tzv. „cena vyhlášková“).

Ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.