Novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 53/2016 Sb. účinnou od 8.2.2016.