Novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 345/2015 Sb. účinnou od 1.1.2016.