Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 199/2014 Sb. účinnou od 1.10.2014.