O nás

Ing. Jiří Marek

Znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v oborech:

  • ekonomika – ceny a odhady nemovitostí;
  • stavebnictví – stavby obytné a průmyslové.

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání:

  • oceňování majetku pro věci nemovité.

Ing. Monika Marková

Znalkyně jmenovaná Krajským soudem v Brně v oborech:

  • ekonomika – ceny a odhady, movité – spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská technika, nábytek, vybavení a zařízení domácnosti.

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro:

  • věci movité;
  • věci nemovité;
  • nehmotný majetek;
  • finanční majetek;
  • podnik.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.