Cena věcná

Cena věcná je reprodukční cena staveb (součet nákladů na pořízení ekvivalentní nové stavby v době ocenění) snížená o přiměřené opotřebení.

Cena věcná se zjišťuje nákladovým oceněním, a to buď podrobným položkovým rozpočtem stavebních prací, popř. s využitím agregovaných položek, nebo pomocí technicko-hospodářských ukazatelů (THU), nebo se používá nákladové ocenění dle cenového předpisu.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.