Cena výnosová

Cena výnosová vyjadřuje schopnost přinášet trvalý a udržitelný výnos (příjem); je to jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti.

Cena výnosová se zjistí z dosažitelného ročního nájemného sníženého o roční náklady na provoz (roční údržba, správa nemovitosti, daň z nemovitosti, pojištění ap.).

Pro výpočet věcné ceny nemovitosti se nejčastěji používá vzorec pro věčnou rentu.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.