Kombinace věcné a výnosové ceny

Kombinace věcné ceny (cena vypočtená nákladovým způsobem) a výnosové ceny se používá v případě oceňování komerčních nemovitostí.

Aritmetický průměr (metoda střední hodnoty)

Metoda používaná v ČR již v období první republiky. Podstatou je zjištění hodnoty nemovitosti jako prostého aritmetického průměru z hodnoty věcné (nákladová cena) a výnosové. Nákladová a výnosová cena tak ovlivňují výslednou cenu stejnou měrou.

Vážený průměr

Vážený průměr zohledňuje vyšší vliv výnosové ceny na výslednou cenu nemovitosti. Je to vlastně upravená metoda střední hodnoty, kdy se ceně výnosové přiřazuje vyšší váha než ceně věcné, a to v závislosti na rozdílu věcné a výnosové ceny.

Kombinace nákladové a výnosové ceny dle cenového předpisu

Vlastní způsob kombinace nákladové a výnosové ceny používá i oceňovací vyhláška Ministerstva financí, a to pro oceňování pronajatých (popř. umožňujících pronájem) budov a hal.

 

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.