Úprava definice obvyklé ceny dle zákona o oceňování majetku

Definice obvyklé ceny uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, byla v novele zákona č. 303/2013 Sb. upravena.

Do textu § 2 odstavce 1) byla přidána věta: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním“.